Attraktionslagen

Vad är Attraktionslagen

Attraktionslagen (LOA – Law Of Attraction) är en av Universums lagar som innebär att det du fokuserar på manifesteras i din fysiska värld. Dina tankar och känslor skapar materia. Allt är energi och lika frekvenser drar till sig lika.

Det finns många kända människor som blivit framgångsrika för att de varit medvetna om LOA och på bästa sätt nyttjat den – Tony Robbins, Will Smith, Jim Carrey, Bob Proctor, Arnold Swarzenegger, Oprah Winfrey, Albert Einstein är flera av dem.

Attraktionslagen är inte en komplicerad magisk ritual eller något flum, utan är en av Universums lagar, precis som Gravitationslagen – den fungerar oavsett om vi är medvetna om den eller inte, men hur den påverkar oss beror på våra frekvenser, vad vi sänder ut för energi. Attraktionslagen är en enkel och oföränderlig universell princip.

Saker och ting inom vårt Universum dras mot andra ting med lika frekvenser. Saker och ting omfattar tankar, känslor, människor, djur, föremål, händelser och allt vi har i vårt universum. Allt har energi och vibrerar i en viss frekvens. Lika attraherar lika.

Oavsett om du tror på lagen eller inte så fungerar den. Men om du tror på den och börjar nyttja den så kan du snart förutsäga och förvänta dig vad som händer i dig och ditt liv. Din medvetenhet om Attraktionslagen påverkar ditt liv i positiv riktning om du nyttjar den på rätt sätt. Bli medveten om vilka tankar som dominerar din vakna tid. Tänker du många positiva tankar eller har du en tendens att tänka många negativa? De energier som dominerar är de som manifesteras i din verklighet.

Du kanske känner dig tveksam till att LOA verkligen existerar? Tror du att du kan påverka omgivningen så att saker händer till din fördel? Eller tror du drabbas av saker – att du inte har kontroll över det som händer dig?

Du är skaparen av ditt liv genom den energi du sänder ut, med dina tankar, känslor och handlingar. Testa principen och var medveten om vad som händer. Det viktiga är att du inte har tvetydiga energier. Ett exempel kan vara att du vill bli mångmiljonär, men du känner dig för “needy” och skapar då ett motstånd. Kanske tänker du att det aldrig kommer hända dig? Om du har motstridiga tankar så kan inte din önskan infrias eftersom du sänder ut förvirrande frekvenser som motsäger varandra. Välj något enkelt till att börja med, något som känns mindre viktigt att det manifesteras i din fysiska tillvaro och se hur enkelt det kan vara.

Lycka till!

Imagination is everything. It is the preview of life´s coming attractions.

Albert Einstein

Stäng meny